01/10/2022 20:02
Nawigacja
Sponsorzy
MPSZOK
MPSZOK
Galeria Losowe
Informator
Informator działkowca
Kury, koty, dziki i jeże. Zwierzęta w ROD

Kury, koty, dziki i jeże. Zwierzęta w ROD

 

Zgodnie z Regulaminem ROD w ogrodach działkowych dopuszczalna jest pod pewnymi warunkami hodowla kur, królików i gołębi. Są jednak i takie zwierzęta, które „bez pytania”  przekraczają ogrodzenia. Jak reagować na dzika czy lisa na alejce ogrodowej? Co zrobić, gdy naszą działkę upodobają sobie koty? 

Według ustawy o ROD (art.3), ogrody są przede wszystkim miejscem  zaspokajania potrzeb wypoczynkowych i rekreacyjnych oraz prowadzenia na własne potrzeby działkowców upraw ogrodniczych. Dlatego zawarte w Regulaminie ROD ograniczenia odnośnie przebywania na ich terenie zwierząt mają na celu wyważenie potrzeb wszystkich użytkowników ogrodu, oczywiście w zgodzie z obowiązującym prawem.

Hodowla zwierząt na działce

Par. 58 Regulaminu ROD mówi, że działkowiec może prowadzić na działce chów wyłącznie gołębi, kur i królików. Musi jednak zachować odpowiednie warunki sanitarne i higieniczne. Dopuszczalną liczbę zwierząt określa zarząd ogrodu. Poza tym hodowla gołębi wymaga uprzedniej zgody walnego zebrania danego ROD. Nie może być też prowadzona w odległości bliższej niż 5 km do granicy lotniska (to ograniczenie wynika z prawa lotniczego). Warto przy okazji pamiętać, że pomieszczenia dla zwierząt stanowią integralną część altany i są w związku z tym wliczane do jej dopuszczalnej powierzchni (maksymalnie 35 mkw). A za szkody związane z prowadzoną hodowlą odpowiada działkowiec-hodowca. 

Hodowcy nie powinni przy tym zapominać o par. 9 Regulaminu, który mówi, że obowiązkiem działkowca jest przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Chodzi o to, aby hodowla zwierząt na jednej z działek w ROD – nie stała się udręką dla sąsiadów.  Dlatego przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu hodowli rozsądnie byłoby zapoznać się ze zdaniem sąsiadów na ten temat. Pozwoli to ustalić zasady, dzięki którym uda się uniknąć ewentualnych sporów w przyszłości. Warto też dowiedzieć się, czy chowu zwierząt na działkach nie zabraniają przepisy prawa miejscowego.

Pies i kot

Częstymi gośćmi na wielu działkach są psy, które przychodzą ze swoimi właścicielami. Zgodnie z par. 68 Regulaminu, by nie zakłócać spokoju innym działkowcom i nie powodować sytuacji potencjalnie niebezpiecznych, psy na terenie ROD powinny być prowadzone i trzymane na smyczy i w kagańcu. Regulamin zakazuje też stałego utrzymywania psów na działce. Mogą one na niej przebywać wyłącznie ze swoim opiekunem.

Wspomniany przepis zakazuje także utrzymywania kotów na działce. Zdarza  się jednak, że bezdomne koty same osiedlają się w ROD (choć najczęściej wynika to faktu dokarmiania ich przez działkowców). Pomoc zwierzętom jest oczywiście chwalebnym działaniem – szczególnie w okresie jesienno-zimowym, ale należy pamiętać, że rodzinne ogrody działkowe nie są właściwym miejscem do stałego zamieszkiwania przez bezdomne koty. Rozmnażając się w sposób niekontrolowany mogą zanieczyszczać teren, powodować szkody w uprawach oraz być zagrożeniem dla ptaków.  Według ustawy o ochronie zwierząt to gmina ma obowiązek zapewnienia im opieki. W jej zakres wchodzi schronienie, dokarmianie oraz sterylizowanie i leczenie. Dlatego takie sytuacje należy zgłaszać właśnie do gminy lub też do lokalnej organizacji pro zwierzęcej.

Przykładem, jak można rozwiązać ten problem jest ROD „Kadzielnia” w Kielcach, który we współpracy z urzędem miasta wdrożył program walki z bezdomnością kotów. Dzięki niemu koty zamieszkujące ogród są sterylizowane i mają szansę znaleźć dom.

Dzicy goście

Coraz częściej na terenie rodzinnych ogrodów działkowych w poszukiwaniu jedzenia pojawiają się też dzikie zwierzęta, m.in. dziki, lisy. Przede wszystkim w żadnym wypadku nie dokarmiajmy ich! A jak zareagować widząc w ogrodzie np. lisa? Warto pamiętać, że lisy są drapieżnikami, które mogą upolować zwierzęta żyjące w ROD  (gołębie, kury), a do tego często są nosicielami chorób zakaźnych i mogą odchodami zanieczyszczać owoce i warzywa. Dlatego jeśli na terenie ogrodu zauważymy lisa, najlepiej zawiadomić straż miejską. 

Nawet w dużych miastach ogrody działkowe odwiedzają też dziki. Najskuteczniejszym zabezpieczeniem przed nimi jest dbałość o to, aby ogrodzenie ROD nie było uszkodzone. A jak zachować się, gdy do spotkania z dzikiem dojdzie? Jeśli samemu nie zostało się przez niego dostrzeżonym nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, lepiej spokojnie oddalić się z tego miejsca. Natomiast jeśli w ROD natkniemy się na nieżywe zwierzę, to ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie powinno się go uprzątać samodzielnie, należy jak najszybciej zawiadomić straż miejską

Pożyteczni mieszkańcy ogrodu

Obraz ogrodowej fauny nie byłby pełny, gdybyśmy nie wspomnieli o zwierzętach, których obecność jest niezbędna na działce dla zachowania równowagi ekologicznej. Biedronki, pszczoły murarki, trzmiele, jeże, ptaki warto zaprosić na działkę i dbać, aby chciały na niej mieszkać. Pomogą ograniczyć liczbę szkodników i tym samym uniknąć lub zmniejszyć ilość środków ochrony roślin.

Lidia Sosnowska

Wielkanoc 2022

Puszczanie wody 2022 - Parcela II

Zarząd ROD Zacisze prosimy o zakręcenie zaworów. Przygotowanie wodomierza do plombowania. Studzienki powinny być wyczyszczone ze swobodnym dostępie. Śrubunki powinny być dostępne, aby można było założyć plomby.


Liczniki starsze niż 10 Lat trzeba wymienić na nowe.


W dniu 21.04.2022 o godz. 9.00 będzie puszczona woda na parceli II 

Plombowanie liczników od godz. 9.00


Kontakt z zarządem ROD Zacisze

tel 515 250 386 lub meil

Walne zebranie 2022

Zarząd ROD Zacisze zaprasza na walne zebranie Sprawozdawcze za rok 2021.

Które odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2022r. W Domu działkowca ROD Zacisze, parcela I.

Początek obrad: w I terminie godz 13.00 w II terminie godz 13.30 *

* Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pól godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebrane musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

 

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 19 kwietnia 2022 od godziny 17.00 do 19.00 i 20 kwietnia 2022 w godzinach od 17.00 do 19.00 w biurze zarządu ROD Zacisze.

Proponowany porządek obrad do pobrania na stronie: Porządek obrad 2022

Regulamin obrad do pobrania na stronie: Regulamin obrad 2022Zmarł Józef Stanienda były Członek Zarządu ROD Zacisze Cześć jego pamięci !

Zmarł Józef Stanienda

były Członek Zarządu ROD Zacisze

Cześć jego pamięci !

 


 
Zarząd ROD Zacisze w Zabrzu odbiera czek na 50 000 zł

Zarząd ROD Zacisze w Zabrzu odbiera czek na 50 000 zł

 

30 marca w Sali Sejmu Śląskiego wręczono czeki dla przedstawicieli Rodzinnych Ogródków Działkowych.

W tym roku jest to kwota półtora miliona złotych. Zielone płuca miast zyskały możliwość się starania o dofinansowanie na terenie jednego ogrodu działkowego maksymalnie 50 tys zł. Pieniądze te można przeznaczyć np. na prace budowlane, modernizację alei i dróg ogrodowych wraz odwodnieniem, zbiorników wody deszczowej i melioracji.

Zarząd ROD Zacisze złożył wniosek „Utwardzenie alei ogrodowych” który został rozpatrzony pozytywnie. W imieniu Zarządu i działkowców ROD Zacisze symboliczny czek odebrał Prezes Zarządu Ireneusz Kędzierski.

Inwestycja poprawi dojście do działek i domu działkowca.

Opracował Ireneusz Kędzierski

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

 

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

 

Dokumenty - Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw


Deklaracja    
Ulotka     
Ulotka 2   ROD Zacisze © 2015-2021
525,942 unikalne wizyty
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.