26/06/2019 22:23
Nawigacja
Sponsorzy
Galeria Losowe
Zebranie Sprawozdawczo-wyborcze 09.03.2019

W dniu 9.03.2019r odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za 2018r i za kadencje 2015-2018r. Zebranie otworzył Prezes działek ROD Zacisze Jan Brzozowski, powitał Kierownika Delegatury Rejonowej w Zabrzu Pana Bucki Leszka oraz wszystkich zebranych działkowców. Wszyscy zebrani uczcili minutą ciszy, śmierć byłych członków ogrodu ROD Zacisze. Na zebraniu uchwalono podstawowe składki członkowskie obowiązujące na rok 2019.


 Opłaty ogrodowe (składniki) na 2019

nieczynne 16.03.2019 i 23.03.2019r

 

Biuro zarządu ROD Zacisze nieczynne w dniu

16.03.2019r, posiedzenie zarządu

i 23.03.2019r, odczyt liczników elektrycznych

parcela I oraz parcela II.

Kontakt z zarządem ROD Zacisze

tel 515 250 386 lub meil

Życzenia Dzień Kobiet 2019

 

Zarząd ROD Zacisze życzy wszystkiego najlepszego w dniu 8 marca dnia Kobiet.

By czasu starczyło na wszystko, szczęście dopisywało mimo wszystko, w sukcesy obrodziło, a to co dobre na lepsze się zmieniło.

walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze

Zarząd ROD Zacisze zaprasza na walne zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Które odbędzie się w dniu 09 marca 2019r. W świetlicy ROD Zacisze, parcela I

Początek obrad: w I terminie godz 10.00 w II terminie godz 10.30 *

* Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pól godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebrane musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 23 luty 2019 i 02 marca 2019 w godzinach od 8.00 do 13.00 w biurze zarządu ROD Zacisze.

Proponowany porządek obrad do pobrania na stronie: Porządek obrad 2019

Regulamin obrad do pobrania na stronie: Regulamin obrad 2019

aktualizacja danych osobowych

 

Zbliża się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2018 i kadencję, Zarząd ROD Zacisze przypomina o aktualizacji danych osobowych i teleadresowych, zgodnie z Regulaminem ROD uchwalony przez Krajową Radę PZD stowarzyszenie ogrodowe w Warszawie w dniu 1.10.2015r. ze zmianami wprowadzonymi  w dniu 28 czerwca 2018r ROZDZIAŁ I §9 punkt 2. podpunkt 7.
Działkowiec ma w szczególności obowiązek: aktualizować dane osobowe i adres do korespondencji.

Formularze do wypełnienia

Zmarł Piotr Maślanka

Zmarł Piotr Maślanka!

Zmarły był wybitnym członkiem PZD w okręgu śląskim, Kierownikiem Delegatury Rejonowej OZ Śl. PZD w Zabrzu w latach 10.2015 - 06.2018, oraz długoletnim Prezesem Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Biała Róża” w Zabrzu.

Pogrzeb odbędzie się w czwartek 17 stycznia 2019r. o godz. 930 w Kościele paraf. Św. Jadwiga w Zabrzu Zaborze przy ul. Wolności 504.

Cześć jego pamięci !

zabawa karnawałowaROD Zacisze © 2015-2019
238,753 unikalne wizyty
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2019 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.