24/03/2023 11:17
Nawigacja
Sponsorzy
MPSZOK
MPSZOK
Galeria Losowe
Informator
Informator działkowca
biuro zarządu nieczynne - okres świąteczny

 

Biuro zarządu ROD Zacisze nieczynne w dniach

21.12.2022r i 28.12.2022r oraz 04.01.2023r, przerwa świąteczna oraz inwentaryzacja.

 Kontakt z zarządem ROD Zacisze

tel 515 250 386 lub meil

ROD Zacisze w Zabrzu - Kradzieże i podpalenia altan

ROD Zacisze w Zabrzu - Kradzieże i podpalenia altan

 

W ostatnim czasie na Ogrodzie ROD Zacisze w Zabrzu zostały odnotowane kradzieże razem z podpaleniami. Poszkodowane działki 155, 210, 211, 161, 177.

Ogrody działkowe od wielu lat borykają się z problemem zapewnienia bezpieczeństwa na ich terenie. Szczególnie trudnym okresem dla ROD pod względem bezpieczeństwa jest sezon jesienno-zimowy.

Łupem złodziei pada niemal wszystko, co przedstawia w ich oczach jakąkolwiek wartość. Drobni złodzieje, jak i zorganizowane grupy przestępcze z altan kradną ich wyposażenie, narzędzia, ale także elementy ogrodzenia działek, liczniki na wodę. Słowem wszystko, na czym mogą zarobić odsprzedając kradzione towary osobom trzecim lub na złomowiskach. Forsowane przez złodziei zabezpieczenia altan (drzwi, zamków, okien) przyczynia się do wzrostu kosztów wyrządzonych szkód. Zdarza się, że altany są przez nich doszczętnie dewastowane, a nawet celowo podpalane. O ile kradzieże w większości przypadku nie stwarzają zagrożenia dla zdrowia i życia, to z całą pewnością podpalenia stanowią takie zagrożenie.

W takich przypadkach zgodnie z Regulaminem ROD (§ 82), PZD nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej z tytułu strat spowodowanych przez powódź, pożar, gradobicie, suszę, huragan itp. oraz powstałych na skutek kradzieży i dewastacji.

Sami działkowcy na pierwszym miejscu wśród zagrożeń zawsze wskazują zagrożenie włamań do altan i kradzieży zgromadzonego mienia. Statystyki policyjne wskazują, że problem kradzieży jest to istotna kwestia społeczna i nie dotyczy wyłącznie ROD i okradanych działkowców. Wskaźniki kradzieży w całej Polsce od lat utrzymują się na bardzo wysokim poziomie.

Jak wobec tego minimalizować ryzyko? Idealnego rozwiązania nie ma. Wypracowanie nowych standardów i środków ochrony wymaga inwencji i zaangażowania całej społeczności ogrodowej oraz stałej współpracy ze służbami porządkowymi. Warto więc zawczasu pomyśleć o zabezpieczeniu swojego majątku od tych zagrożeń.

Aby uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami tych nieprzyjemnych i kosztownych zdarzeń, opuszczając działki warto na okres zimowy zabrać ze sobą najcenniejsze rzeczy, a resztę mienia ubezpieczyć. W szczególności, że ubezpieczenie zawsze będzie tańsze niż koszty zatrudniania firmy ochroniarskiej.

Działkowcy powinni zwracać większą uwagę na osoby obce znajdujące się na ogrodzie. Muszą także pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa i środkach zapewnienia ochrony altany.

Na rynku ubezpieczeń od wielu lat funkcjonują produkty dedykowane specjalnie dla potrzeb działkowców. Ubezpieczenia te obejmują najczęściej większość z rzeczy jaki można posiadać na działce. Możliwy jest również zakup rozszerzonej ochrony od ryzyka dewastacji i kradzieży z włamaniem.

Zakres ubezpieczeń i ich ceny zależą od indywidualnych ubezpieczycieli i oferowanych przez nich produktów. Dlatego przy ich wyborze warto dokładne przeanalizować wszystkie dokumenty pisane „drobnym druczkiem”, aby dowiedzieć się czy rzeczywisty zakres ubezpieczenia nam odpowiada. Posiadanie ważnej polisy pozwoli nie tylko zrekompensować koszty usuwania szkód, ale umożliwi odtworzenie i przywrócenie działki i infrastruktury ogrodu do pierwotnej postaci.

Każda nawet najdrobniejsza kradzież inny akt wandalizmu powinien być przyczyną do podjęcia dyskusji i działań na temat poprawy bezpieczeństwa w ROD. Zarząd ROD Zacisze proponuje na walnych zebraniach podjęcia uchwały inwestycyjnej i założenia lamp na ogrodzie, działkowcy za każdym razem odmawiali podjęcia tematu.

Prezes ogrodu ROD Zacisze- Ireneusz Kędzierski

Zarząd ROD Zacisze - osoby chętne objąć obowiązki świetlicowej

Zarząd ROD Zacisze - osoby chętne objąć obowiązki świetlicowej

 

Osoby chętne objąć obowiązki jako świetlicowa proszeni są o kontakt z zarządem.

Zgłoszenia przyjmowane będą w biurze Zarządu,

telefonicznie: 515 250 386 lub

meilowo: rodzacisze.helenka@gmail.com.

opłaty jesień 2022 - energia i woda.

Obrazy kategorii newsów: graphics.gif

Zarząd ROD Zacisze informuje o opłatach za energię oraz wodę - jesień 2022.

termin płatności 30.11.2022r

PZD Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD Zacisze w Zabrzu

41-808 Zabrze, UP Zabrze 8 skr. Pocztowa 67

ING 22 1050 1298 1000 0090 3066 0360 

W tytule płatności proszę podać: numer działki,

inaczej opłaty nie będą zidentyfikowane i będzie wysłane upomnienie z naliczeniem odsetek.

Kontakt z zarządem w sprawie wysokości opłat

tel. 515 250 386 lub meil

Skarbnik tel. 735446995

ROD Zacisze w Zabrzu - Halloween 2022

ROD Zacisze w Zabrzu - Halloween 2022

 

Halloween to zwyczaj obchodzony na całym świecie 31 października, który przywędrował do Polski w latach 90-tych. W Polsce dostrzegalna jest duża rozbieżność w podejściu obchodzenia Halloween. W przeszłości staropolska społeczność obchodziła Dziady. Mimo wszystko, coraz więcej osób przystraja swoje domy w ozdoby stanowiące symbole Halloween m.in. nietoperze, pająki, wykrajane dynie i mroczne elementy. Wzrasta ilość dziecięcych wycieczek po domach, które głoszą najbardziej charakterystyczne hasło "cukierek albo psikus". Co więcej, społeczeństwo jest już przygotowane na ich wizytę, szykując słodki podarunek dla przebranych dzieci.

Do naszego ogrodu ROD Zacisze w Zabrzu też zawitał Halloween, działkowcy przystrajają swoje działki z tej okazji. Zarząd ROD Zacisze gratuluje pomysłowości i zaangażowania oraz zachęca do przystrojenia w elementy Halloween większej ilości działek.

Zarząd ROD Zacisze zachęca działkowców do wysyłania zdjęć ze swoich wystrojów działek.

ROD Zacisze - Zarząd

ROD Zacisze - Pieczony kartofel 2022

ROD Zacisze - Pieczony kartofel 2022

 

W dniu 08.10.2022 już ósmy raz odbył się Dzień pieczonego kartofla 2022, doskonała okazja do podsumowania sezonu i trochę odpoczynku przy pieczonym kartoflu i kawałku kiełbasy. W tym roku rozpoczęliśmy o godzinie 15.00. Pogoda wyjątkowo dopisała przy promieniach słońca licznie przybyli działkowcy z rodzinami. Dla każdego działkowca, który przyszedł Zarząd ROD Zacisze zapewnił poczęstunek i pieczony kartofel, oczywiście nie zabrakło napojów jak herbaty i kawy. Dodatkowo był przygotowany śledzik w oleju i cebulką. Dla licznych dzieciaków były zapewnione słodycze.

Tradycyjnie została przygotowana loteria dla działkowców, główną nagrodą była gęś i wyrywacz do chwastów. Z roku na rok festyn wzbudza coraz większe zainteresowanie działkowców i ich rodzin, dlatego łącząc przyjemne z pożytecznym rozpowszechniając oraz promując wiedzę ogrodniczą nie zabrakło rozmów przy rozdawanych bezpłatnie broszurach wydane przez Krajową Radę PZD.

Dziękujemy wszystkim działkowcom za przybycie i miłe spędzone chwile i dobrą zabawę :)

Galeria

Prezes ogrodu ROD Zacisze- Ireneusz Kędzierski

Pilne - działania PZD ws cen prądu dla działkowców i ROD

Pilne - działania PZD ws cen prądu dla działkowców i ROD

 

Szanowni Państwo!

29 września 2022r – dwa dni od złożenia projektu - Sejm uchwalił ustawę o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Regulacje ustawy - w zakresie, w jakim odnosiły się do ROD, zawierały rozwiązania, które były niekorzystne dla większości działkowców. Nie uwzględniały okoliczności, że w zdecydowanej większości ROD rozliczenia za energię elektryczną dokonywane są w oparciu o tzw. podliczniki, a nie w relacjach dostawca prądu - działkowiec. W konsekwencji pula 2000 kWh energii dostarczana w „ochronnej” miałaby być dzielona pomiędzy wszystkich działkowców.
Stąd też Krajowy Zarząd PZD opracował i przedłożył (30 września 2022r) propozycję zmian do ustawy uchwalonej przez Sejm. W dniu wczorajszym (4.10.22) odbyło się I czytanie ustawy w Senacie - na posiedzeniu Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. Pomimo przekazania przez KZ PZD propozycji zmian wraz z uzasadnieniem do wszystkich senatorów (drogą e-mail) oraz zaprezentowania stanowiska przez przedstawiciela PZD podczas obrad, propozycje PZD nie zostały uwzględnione. Negatywne stanowisko w sprawie zajęła również storna rządowa, reprezentowana przez Annę Łukaszewską-Trzeciakowską, wiceminister z Ministerstwa Klimatu i Środowiska.
Wypowiedzi przedstawiciela rządu podczas rozmów (poza posiedzeniem komisji), dają podstawy by sądzić, że wiedza na temat skutków ustawy (w obecnym kształcie) dla działkowców jest niedostateczna. Przykładowo wyrażono zdziwienie, że działkowiec z reguły nie posiada indywidualnego przyłączenia do sieci, a co za tym idzie, nie może być traktowany jako podmiot uprawniony do pakietu energii sprzedawanego za preferencyjną cenę. Kwestia ta ma zaś kluczowe znaczenie dla zrozumienia sensu poprawek zgłaszanych przez PZD.
O ile bowiem (w obecnym kształcie) ustawa gwarantuje właścicielom domów rekreacyjnych pakiet 2000 kWh po preferencyjnej cenie (niezależnie od pakietu przypadającego na miejsce zamieszkania - mieszkanie/dom mieszkalny), o tyle w przypadku większości działkowców (altan), pakiet będzie rozliczany wobec całego ogrodu. W konsekwencji w ROD z ok. 400 działkami na działkowca przypadnie rocznie 5 kWh - ilość energii zużywana przez 2 godziny korzystania z czajnika elektrycznego.
Niesprawiedliwość i dysfunkcjonalność takiego rozwiązania powodowała, że postulaty PZD o zmianę, wiążącą wielkość pakietu „przysługującego” ogrodowi z ilością działek indywidualnych, wydawały się być oczywiste. Niestety, przebieg obrad nie potwierdził tych oczekiwań.
Na obecnym etapie procedowania ustawy nadal istnieje możliwość wprowadzenia korekty - podczas posiedzenia plenarnego Senatu. Dlatego też znaczenie będzie miało przekonanie senatorów do propozycji zmian. Stąd też zachęcamy do nawiązania kontaktu z parlamentarzystami, w szczególności z senatorami z Państwa okręgów, w celu zaprezentowania im problemu – wyjaśnienia specyfiki funkcjonowania ROD. 

W załączeniu przesyłamy projekt zmian wraz z uzasadnieniem.
Zważywszy na poważne skutki finansowe dla działkowców i ROD – realny jest wzrostu rachunków za prąd o kilkaset procent – sprawę należy traktować jako bardzo pilną. Z uwagi na przedmiot nowych regulacji, nie można wykluczyć, że prace w Senacie zakończą się w najbliższych dniach.

Z wyrazami szacunku

Prezes PZD
Eugeniusz KondrackiROD Zacisze © 2015-2021
557,658 unikalne wizyty
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2023 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.