14/04/2024 03:06
Nawigacja
Sponsorzy
MPSZOK 2023
MPSZOK
Galeria Losowe
Informator
Informator działkowca
Mój Ogródek
Informator działkowca
ROD Zacisze - pozyskanie środków

ROD Zacisze współfinansowane ze środków budżetu Województwa Śląskiego

ROD Zacisze Zrealizował Projekt - "Rozwój zielonej infrastruktury poprzez wsparcie ogrodów działkowych"

Konkurs Najpiękniejsza działka roku 2024
Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Zacisze w Zabrzu

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze w ROD Zacisze w Zabrzu

 

W dniu 06 kwietnia 2024 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków PZD Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zacisze” w Zabrzu. Zebranie otworzył Prezes Zarządu Pan Ireneusz Kędzierski, który przywitał przybyłych działkowców oraz I wiceprezesa PZD Okręgu Śląskiego pana Leszka Buckiego i Pana Szymona Marczewskiego powołanego uchwałą nr 30/2024 z dnia 4 stycznia 2024r. przez Okręgowy Zarząd Śląski PZD w Katowicach do obsługi walnych zebrań. Uczestnicy walnego zebrania uczcili minutą ciszy pamięć o zmarłych - byłych członkach ogrodu ROD Zacisze. Walne zebranie z braku kworum odbyło się w drugim terminie. Frekwencja zebrania wyniosła 15,53%, na 470 członków ROD w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym uczestniczyło 73 działkowców.

Przewodniczącym walnego zebrania została wybrana jednogłośnie Pani Beata Pikul. Sprawozdanie z działalności zarządu ROD za rok 2023 i kadencję przedstawiła Prezes Zarządu ROD „Zacisze”. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Andrzej Oczko dokonał oceny merytorycznej i finansowej działalności zarządu ROD. Postawił wniosek o przyjęcie sprawozdań za 2023 rok oraz wydał pozytywną ocenę do planu pracy i preliminarzy finansowych ROD na 2024 rok. Zarząd otrzymał absolutorium oraz dokonano wyboru organów statutowych w ROD. Prezesem zarządu na kolejną kadencję ponownie wybrano Pana Ireneusza Kędzierskiego, dokonano wyboru delegatów na Rejonowa Konferencję Przedzjazdową. Podjęto także inne niezbędne uchwały zapewniające realizację zaplanowanych spraw i zadań na 2024 rok.

Opłaty ogrodowe (składniki) na 2024

Działkowcy wyrażali zaniepokojenie losami wszystkich ogrodów w związku z wprowadzonymi w 2023 roku przepisami dotyczącymi planowania przestrzennego i nie ujęciem ROD w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, co może w efekcie zagrozić istnieniu wielu ogrodów w Polsce. W związku z tym członkowie uczestniczący w zebraniu podjęli stanowisko w tej sprawie które zostanie przesłane do Pana Krzysztofa Hetmana Ministra Rozwoju i Technologii. Kolejnym stanowiskiem uczestników walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego było uczczenie 10-lecia istnienia Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Działkowcy wykazują dużą troskę o los naszego ogrodu i Związku udzielając poparcia i pomocy w realizacji zadań, mają świadomość tego, że interes działkowca jest wspólny z interesem całego Związku, bowiem Związek jako całość jest gwarantem istnienia idei ogrodów działkowych i gwarantem spokojnego użytkowania działek.

Stanowiska

Stanowisko w sprawie projektu ogólnego gmin
Stanowisko w sprawie uczczenia jubileuszu 10-lecia Ustawy  o rodzinnych ogrodach działkowych

Prezes Zarządu ROD Zacisze - Ireneusz Kędzierski

Czysta Helenka

ROD Zacisze w Zabrzu zaprasza do sprzątania.

ZAPRASZAMY wszystkich chętnych działkowców i mieszkańców dzielnicy Helenka na akcję sprzątania naszej dzielnicy w dniu 13.04.2024 od godziny 09.00 – 12.00. Zbieramy się na ogrodzie działkowym Zacisze godzina 9.00, przy świetlicy. Zapewniamy worki, rękawice oczywiście dobry humor i chęci.

Po wszystkim zapraszamy na drobny poczęstunek, grilla przy świetlicy ROD Zacisze.

Puszczanie wody 2024

Zarząd ROD Zacisze prosimy o zakręcenie zaworów. Przygotowanie wodomierza do plombowania. Studzienki powinny być wyczyszczone ze swobodnym dostępie. Śrubunki powinny być dostępne, aby można było założyć plomby. Koszt plomb pokrywa działkowiec.


Liczniki starsze niż 10 Lat trzeba wymienić na nowe.


W dniu 13.04.2024 o godz. 8.00 będzie puszczona woda na parceli I 

Plombowanie liczników od godz. 9.00 - 12.00 i od 14.00 - 16.00

 

W dniu 20.04.2024 o godz. 8.00 będzie puszczona woda na parceli II 

Plombowanie liczników od godz. godz. 9.00 - 15.00.

Kontakt z zarządem ROD Zacisze

tel 515 250 386 lub meil

Wielkanoc 2024
Walne zebranie 2024

Zarząd ROD Zacisze zaprasza na walne zebranie Sprawozdawczo-wyborcze za rok 2023 i kadencje.

Które odbędzie się w dniu 06 kwietnia 2024r. W Domu działkowca ROD Zacisze, parcela I.

Początek obrad: w I terminie godz 10.00 w II terminie godz 10.30 *

* Zgodnie z § 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pól godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu.

Przepis dotyczący II terminu nie ma zastosowania do konferencji delegatów.

Zgodnie z § 56 ust 2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników.

Każdy członek PZD zaproszony na walne zebrane musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności.

Materiały sprawozdawcze dostępne są do wglądu w dniach 20 marca 2024 od godziny 17.00 do 19.00 i 27 marca 2024 w godzinach od 17.00 do 19.00 w biurze zarządu ROD Zacisze.

Proponowany porządek obrad do pobrania na stronie: Porządek obrad 2024

Regulamin obrad do pobrania na stronie: Regulamin obrad 2024ROD Zacisze © 2015-2024
646,222 unikalne wizyty
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2024 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.