17/08/2022 00:29
Nawigacja
Sponsorzy
MPSZOK
MPSZOK
Galeria Losowe
Informator
Informator działkowca
Podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD

Podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD — najważniejsze informacje

 

Osoby, które mieszkają w ośrodkach miejskich, często dzierżawią niewielkie grunty do celów rekreacyjnych. Tereny te należą do obszaru rodzinnych ogrodów działkowych (ROD), które mogą być własnością Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub stowarzyszeń ogrodowych. Ze względu na wyjątkowy charakter prawny tej ziemi, wątpliwości wzbudza podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD. Co stanowi prawo? Kogo dotyczy ta opłata? Jakie są zasady płatności?

O czym należy wiedzieć, sprzedając ogródek działkowy? | Foto: Dariush M / Shutterstock
 • Działkowiec podlega ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeśli osiągnie dochód ze sprzedaży przedmiotów z ogródka
 • Umowa przeniesienia praw do działki, ze względu na rzeczy, które się tam znajdują, ma charakter umowy sprzedaży i podlega ustawie o podatku od czynności cywilnoprawnych
 • Kupujący ma obowiązek zapłacenia tego podatku w ciągu 14 dni od sporządzenia dokumentu sprzedaży

Działka ogrodowa to ziemia, którą można nabyć w postaci umowy dzierżawy na terenie ROD, a służyć ma różnym potrzebom społeczeństwa, np. wypoczynkowi, integracji rodzin, emerytów oraz osób niepełnosprawnych, a także ochronie środowiska. Funkcjonowanie tego typu działalności reguluje Ustawa z 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych. Ten akt prawny określa prawo do nabycia i zasady użytkowania tych gruntów. Działkowiec może działkę zbyć, co wiąże się z kwestią, taką jak podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD.

Działka ogrodowa — procedura nabycia

Działkę może wydzierżawić pełnoletnia osoba fizyczna na podstawie umowy dzierżawy działkowej. Na podstawie tego porozumienia działkowiec otrzymuje od stowarzyszenia ogrodowego do użytkowania działkę na czas nieoznaczony. Nabywca ma prawo do pobierania pożytków z tego gruntu, a także zobowiązuje się do korzystania z działki, zgodnie z jej przeznaczeniem. Podczas użytkowania działki można na niej dokonywać nasadzeń drzew, kwiatów oraz warzyw. Ponadto wolno wyposażyć ogródek w budynki oraz urządzenia. Wszelkie przedmioty oraz rośliny na tej ziemi finansowane przez działkowca są jego własnością.

Działka ogrodowa — warunki sprzedaży

Dzierżawca gruntu, który należy do rodzinnych ogródków działkowych, może dokonać czynności, jaką jest przeniesienie praw do działki. Oznacza to, że może zbyć prawa i obowiązki do tego gruntu. Warunki, które trzeba spełnić, to podpisanie umowy z osobą pełnoletnią, a także podpisy na tym dokumencie muszą być notarialnie poświadczone. Czynność ta dojdzie do skutku, gdy zatwierdzi ją stowarzyszenie ogrodowe. Działkowiec, który poczynił na działce ulepszenia, ma prawo do wynagrodzenia z tego tytułu, które powinno być określone we wspomnianej umowie.

Podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD — wykładnia prawa

Gdy dzierżawca zdecyduje się na przeniesienie praw do działki, należy wziąć pod uwagę podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD. Wykładnia prawa stanowi, że opłata w przypadku ogródka działkowego zależy od prawa własności do rzeczy, a nie od gruntu. Jest to wyjątek od prawnej zasady, która głosi, iż do części składowych gruntu wchodzą także przedmioty trwale z gruntem związane, np. budynki, drzewa itp. W związku z tym działkowiec w drodze umowy sprzedaje przedmioty, w które wyposażył ogródek działkowy, czyli altanki ogrodowe, budynki, różne urządzenia oraz nasadzenia. Do tej kwestii odniósł się Naczelny Sąd Administracyjny w orzeczeniu z dnia 6 kwietnia 2017 r. (sygn. II FSK 3660/16). Podobnie zinterpretował tę sytuację Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 13 listopada 2020 r. (sygn. 0115-KDWT.4011.91.2020.2.MK).

Podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD — podatek PIT

W sytuacji odpłatnego zbycia rzeczy dotychczasowego, dzierżawcę obowiązują przepisy o podatku PIT od uzyskanego przychodu. Oznacza to, że działkowiec będzie podlegał ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdy osiągnie dochód ze sprzedaży przedmiotów z ogródka. Jeżeli wykaże w umowie z nabywcą wartość równą kwocie poniesionych kosztów na ulepszenie działki, nie obowiązuje go ta płatność. Dodatkowe obostrzenie prawne stanowi, że takie zbycie musi nastąpić również poza działalnością gospodarczą. Natomiast w przypadku uzyskania dochodu, czyli działkowiec, gdy wniósł wkład finansowy na modernizację działki (np. wymienił ogrodzenie, postawił budynek, posadził drzewa), to powinien uiścić podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD. Z tego obowiązku zwalniają go przepisy, gdy zbywa się działkę w czasie 6 miesięcy od nabycia, licząc od końca miesiąca, w którym stał się posiadaczem praw dzierżawy tego gruntu.

Podatek od sprzedaży ogródka działkowego — podatek od czynności cywilnoprawnych +Umowa przeniesienia praw do działki, ze względu na znajdujące się tam rzeczy, ma charakter umowy sprzedaży. W związku z tym podlega ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych. Kupujący musi zapłacić ten podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD, obowiązek leży na nim od chwili zawarcia umowy. Nie należy czekać na zatwierdzenie dokumentu przez stowarzyszenie ogrodowe, ponieważ trzeba zapłacić należność w terminie 14 dni od jego sporządzenia. Nowy dzierżawca składa formularz PCC-3 oraz opłatę w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na jego miejsce zamieszkania. Ten podatek oblicza się na podstawie wartości rynkowej rzeczy lub praw majątkowych. Wysokość tej opłaty zazwyczaj wynosi 2 proc. od wspomnianych przedmiotów, jednak w zależności od interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, można spotkać się z podatkiem w wysokości 1 proc. Dlatego też najlepiej zasięgnąć opinii urzędników skarbowych przed zapłatą tej należności. Podatek od sprzedaży ogródka działkowego ROD jest związany nie z użytkowanym gruntem, który pozostaje własnością, np. stowarzyszenia ogrodowego, a z przedmiotami, które tam się znajdują. Dzierżawca może dokonywać ulepszeń użytkowanego terenu poprzez postawienie budynków, zakup urządzeń i dokonanie nasadzeń. W związku z prawem własności działkowca do tych rzeczy, podczas przeniesienia praw do działki obowiązują opłaty skarbowe, takie jak podatek dochodowy oraz podatek od czynności cywilnoprawnych. Z pierwszego typu dotychczasowy dzierżawca może być zwolniony, natomiast do zapłaty drugiej należności jest zobowiązany kupujący.

Business Insider Polsk

pomoc dla Ukrainy

Zarząd ROD Zacisze włącza się w pomoc dla Ukrainy!

Drodzy działkowcy i sympatycy ogrodnictwa działkowego!

Zarząd ROD Zacisze włącza się w zbiórkę rzeczy dla mieszkańców Ukrainy!

Do biura Zarządu ROD możesz przynieść najpotrzebniejsze rzeczy które zostaną przekazane w ramach akcji pomocy humanitarnej.

Zbieramy:

Okrycie

 • Koce zwykłe i termiczne
 • Śpiwory
 • Podkładki pod materac do spania z wodoodpornej folii aluminiowej
 • Materace
 • Płaszcze przeciwdeszczowe

Środki higieny i czystości

 • Płyny do kąpieli / pod prysznic / mydło
 • Dezodoranty
 • Pasta do zębów
 • Szczoteczki do zębów
 • Grzebienie
 • Podpaski
 • Pampersy
 • Pieluchy dla dorosłych
 • Papier toaletowy i ręczniki papierowe
 • Ręczniki (w tym z mikrofibry)
 • Worki na śmieci
 • Środki dezyfekujące / alkohol do dezynfekcji
 • Maski filtrujące lub jednorazowe

Żywność

 • Woda
 • Żywność do szybkiego przygotowania (instant)
 • Batony (w tym energetyczne)
 • Bakalie, orzechy
 • Konserwy
 • Makarony, płatki zbożowe do szybkiego przygotowania
 • Narzędzia kuchenne jednorazowego lub wielokrotnego użytku: talerz głęboki, łyżka, widelec, nóż, szkło (silikon spożywczy lub plastik)

Inne

 • Zapałki
 • Baterie, powerbanki
 • Oświetlenie, w tym latarki
 • Świece

Zestawy pierwszej pomocy

Nie czyń sąsiadowi, co tobie niemiłe

Nie czyń sąsiadowi, co tobie niemiłe

Jedną z funkcji działki w ROD jest zapewnienie aktywnego wypoczynku - m.in. poprzez  prowadzenie upraw ogrodniczych - oraz rekreacji wszystkim użytkownikom działek w ogrodzie. Nie zawsze, to co nam wydaje się właściwe, jest tak samo odbierane przez sąsiada. Dlatego planując swoją aktywność na działce zastanówmy się, czy nie okaże się ona uciążliwa dla innych. Sprawdźmy też, czy jest zgodna z Regulaminem ROD.

Zwarty kompleks, jakim jest każdy ROD i stosunkowo niewielkie powierzchnie działek sprawiają, że decyzje działkowca dotyczące nasadzeń, czy spotkań towarzyskich mogą wpływać na komfort korzystania z działki przez sąsiadów.

Nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że nawet najciekawsza audycja radiowa, która umila nam pielenie chwastów będzie interesująca także dla sąsiada. Podobnie jest z głośną muzyką, czy hucznymi spotkaniami ze znajomymi – zwłaszcza, gdy rośnie ich częstotliwość. Niektórzy działkowcy skarżą się na zbyt głośne zabawy dzieci sąsiadów.

Innego rodzaju sytuacje konfliktowe wywołuje nieprawidłowe zagospodarowanie działki, np. nasadzenia, które zacieniają część terenu sąsiada lub uciążliwa hodowla zwierząt – gołębi, kur czy królików. Nie jest też atrakcyjnym sąsiedztwem zaniedbana i zaśmiecona działka.

Przestrzeganie Regulaminu – korzyść dla wszystkich

Pamiętajmy, że na straży spokojnego wypoczynku użytkowników działek stoi Regulamin ROD. Nakłada on na wszystkich, także osoby odwiedzające ogród, pewne ograniczenia, których przestrzeganie gwarantuje, że czas spędzony na działce przyniesie relaks i prawdziwą przyjemność. Zgodnie z Regulaminem działka w ROD nie może być wykorzystywana  do prowadzenia na działalności gospodarczej, czy zamieszkiwania. Jej użytkownik powinien m.in. dbać o estetyczny wygląd działki. Zabronione jest spalanie na terenie ROD odpadów i resztek roślinnych, wjeżdżanie do ogrodu autem bez zgody walnego zebrania ROD, parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi. Trzeba po prostu przestrzegać zasad współżycia społecznego.

Jeśli sąsiad nie respektuje przepisów…

Zdarza się niestety, że sąsiedztwo jest uciążliwe. Weekend na działce przestaje być przyjemnością. Co wtedy?

Na początek, mając na uwadze zachowanie dobrych sąsiedzkich relacji warto porozmawiać – zwrócić uwagę na uciążliwość np. zbyt ekspresyjnej muzyki. Z drugiej strony rozsądnie jest z wyrozumiałością potraktować głośne zabawy wnuków sąsiada, które rzadko odwiedzają dziadka. Często wystarczy rozmowa, aby sąsiad przyciął wyrastające na naszą działkę gałęzie.

Jeśli jednak sąsiad nie jest skłonny do dialogu, hołduje zasadzie „Wolnoć Tomku w swoim domku…” i mimo podejmowanych prób nie udaje się wpłynąć na jego zachowanie, można skorzystać z pomocy struktur Związku. Najczęściej pomaga interwencja ze strony zarządu ROD. Zgodnie z Regulaminem (par. 26) może on, za zgodą zainteresowanych stron, powołać komisję mediacyjną.

W trudniejszych sytuacjach możliwe jest skorzystanie z pomocy okręgowego zarządu, a w wyjątkowych przypadkach - jednostki krajowej PZD.

Przypomnijmy, że kwestie obowiązków i uprawnień użytkowników regulują: Ustawa o ROD, Statut PZD oraz  - jak już wspomnieliśmy - Regulamin ROD. Niektóre przypadki np. naruszenie spokoju, porządku na podstawie kodeksu wykroczeń mogą być ukarane mandatem.

Sytuacje wyjątkowo uciążliwe dla życia innych użytkowników działek, gdy w rażący sposób naruszane są zasady współżycia, zgodnie z art. 36 Ustawy o ROD mogą być podstawą do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej.

Lidia Sosnowska

Wjazd na teren ROD. Za zgodą zarządu i tylko w wyjątkowych sytuacjach

 

Wjazd na teren ROD. Za zgodą zarządu i tylko w wyjątkowych sytuacjach

 

Zbliża się sezon działkowy, czas intensywnych prac i częstszych odwiedzin w ogrodzie. A wraz z nim - szczególnie wśród nowych działkowców - pojawia się pytanie, czy można samochodem wjeżdżać na swoją działkę. Generalna zasada jest taka, że nie jest to możliwe. Ale są od niej wyjątki.

 Rodzinne ogrody działkowe – co zapisane zostało w Ustawie o ROD – mają m.in. przywracać społeczności i przyrodzie tereny zdegradowane, chronić środowisko  i przyrodę, wpływać na poprawę warunków ekologicznych w gminach i  kształtować zdrowe otoczenie człowieka. Z realizacją tych celów kłóciłaby się możliwość swobodnego poruszania się samochodami po terenie rodzinnego ogrodu działkowego.

 Dlatego wjazd pojazdów mechanicznych na teren ogrodu jest zakazany. Jednak Regulamin ROD przewiduje wyjątki od tej zasady. Mówił o nich na portalu www.mojogrodek.pl podczas spotkania online nt. przepisów obowiązujących w PZD Jan Stańczyk, dyrektor Biura Okręgu Świętokrzyskiego PZD.

Wyszczególnić można trzy takie sytuacje.

 

 • Działkowiec, który chce dowieść na działkę np. nawozy, materiały do budowy lub remontu altany lub też wywieźć elementy z rozebranej altany czy jej wyposażenia – może za zgodą zarządu ROD i na zasadach ustalonych z zarządem wjechać na teren ogrodu.

 

 • Użytkownikiem działki jest osoba z niepełnosprawnością (potwierdzoną orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, wydanym w trybie i na zasadach określonych w ustawie z sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych), która ma trudności z samodzielnym poruszaniem się. Zgodnie z Regulaminem  ROD (par. 70) zarząd ma obowiązek zezwolić takim osobom na swobodny dojazd do działki.

Jednak, aby auto mogło parkować na terenie ROD właściciel działki powinien wygospodarować na niej miejsce postojowe (zatoczkę) i tam pozostawiać samochód. Nie jest natomiast możliwe parkowanie na ogrodowych alejkach. Taki pojazd utrudniałby swobodne poruszanie się po nich oraz mógłby stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa uniemożliwiając np. wjazd służb ratunkowych.

 • Wjazd na teren ROD może być też możliwy, jeśli taką uchwałę podejmie i określi zasady Walne Zebranie członków danego ROD.

Przypomnijmy jednocześnie, że Regulamin ROD zabrania:

 •  parkowania na terenie ROD, poza wyznaczonymi do tego celu miejscami postojowymi, pojazdów mechanicznych     bez zgody walnego zebrania ROD,
 •  mycia i naprawiania na terenie ROD (także na miejscach postojowych) wszelkich pojazdów mechanicznych.

LS

Działkowiec gospodaruje na działce, alejki są domeną zarządu ROD

 

Działkowiec gospodaruje na działce, alejki są domeną zarządu ROD

Nawet niewielkie krzewy i drzewa posadzone na działce, jeśli nie są należycie pielęgnowane rozrastają się i bywa, że wychodzą poza jej ogrodzenie. Zagrażają w ten sposób drożności ciągów komunikacyjnych w rodzinnym ogrodzie działkowym oraz psują estetykę ogrodowych alejek.  Taka sytuacja jest niezgodna z Regulaminem ROD.

W jednym z konińskich ROD zarząd zdecydował się na przycięcie roślin wyrastających poza ogrodzenia działek na ogrodowe alejki. Spotkało się to z protestami użytkowników. Uznali, że jest to samowolne ingerowanie w nasadzenia na ich działkach. Zarząd argumentował, że chodzi o uporządkowanie alejek, które są wspólną przestrzenią i zapewnienie – w razie potrzeby - bezpiecznego dojazdu karetki czy straży pożarnej. Dodając, że część działkowców nie przestrzega regulaminu i nie reaguje na wezwania zarządu do przycinania wyrastających na alejki krzewów.

Prawa i obowiązki działkowca

Zgodnie z Regulaminem  (par.10) własnością działkowca są tylko nabyte z jego środków finansowych nasadzenia, urządzenia i obiekty znajdujące się na użytkowanej przez niego działce. Natomiast infrastruktura ogrodowa (właśnie aleje i drogi ogrodowe, ale także m.in. ogrodzenie zewnętrzne, sieć wodociągowa, energetyczna, zieleń ogrodowa i pasy zieleni ochronnej) należy do Polskiego Związku Działkowców.  

Działkowiec ma zatem prawo do zagospodarowania wyłącznie swojej  działki (w zgodzie z Ustawą o ROD i Regulaminem ROD). Nie może natomiast ingerować w infrastrukturę ogrodu (par. 68), czyli np. sadzić roślin poza terenem swojej działki, a żywopłoty rosnące przy granicy działki z drogą wewnętrzną musi prowadzić tak, aby nie przerastały poza granicę działki (par. 52) 

Regulamin (par. 67) wskazuje też m.in., że użytkownik powinien dbać o estetyczny wygląd działki i ogrodu oraz utrzymywać w czystości i estetycznym stanie drogi i aleje. Jego obowiązkiem jest też niezwłoczne przywrócenie stanu zgodnego z przepisami na działce, terenie ogólnym lub w infrastrukturze ogrodowej w razie naruszenia Regulaminu (par.9).

Odpowiedzialność zarządu ROD

Zgodnie z par. 28 Regulaminu zagospodarowanie rodzinnego ogrodu działkowego należy do PZD, a nadzór nad zagospodarowaniem ROD sprawuje jego zarząd (par. 38). Jest on m.in. zobowiązany do zapewnienia funkcjonalności ciągów komunikacyjnych (par. 34). Drożność alejek jest ważna np. w razie konieczności wjazdu straży pożarnej lub karetki pogotowia, a za zapewnienie bezpieczeństwa w ogrodzie odpowiada właśnie zarząd (par. 22 Regulaminu).

Zasada jest zatem prosta – działkowiec gospodaruje na swojej działce, infrastruktura ogrodu jest domeną zarządu rodzinnego ogrodu działkowego.

Zarówno zarząd jak i działkowcy muszą przestrzegać obowiązującego prawa (Ustawa o ROD i Regulamin ROD). Warto jednak zwrócić uwagę, że omówienie i wyjaśnienie przez obie strony spornych kwestii może pozwolić uniknąć niepotrzebnego konfliktu. 

Lidia Sosnowska

Zmarła Czesława Ogrodnik były Skarbnik ROD Zacisze

Zmarła Czesława Ogrodnik

były Skarbnik ROD Zacisze

Cześć jej pamięci !

 


 
Własne uprawy. Sposób na złagodzenie efektów inflacji

Własne uprawy. Sposób na złagodzenie efektów inflacji

 

Ceny żywności rosną i nic nie zapowiada, żeby ta tendencja się zatrzymała. To moment, kiedy warto przypominać, szczególnie nowym działkowcom, o zasadniczej funkcji ogrodów działkowych, jaką jest uprawa własnych warzyw, owoców i wspieranie w ten sposób domowych budżetów. Sprzyja to także korzystnej dla środowiska bioróżnorodności.  Dlatego Polski Związek Działkowców zachęca do produkcji żywności na własne potrzeby.

Wysoka inflacja powoduje, że ceny rosną w zastraszającym tempie. Szczególnie odczuwalna, zwłaszcza dla większych rodzin, jest zwyżka cen żywności.

Nie na wszystko mamy wpływ, ale użytkownicy działek w ROD mogą sporo zaoszczędzić uprawiając własne warzywa, owoce i zioła. Wciąż robią to starsi działkowcy, młodzi stawiają na rekreację. Tymczasem, zgodnie z ustawą o ROD celem funkcjonowania rodzinnych ogrodów działkowych jest zaspokajanie wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb, ale poprzez umożliwianie prowadzenia upraw ogrodniczych na własne potrzeby.

Taki był pierwotny cel tworzenia ogrodów działkowych. Dla użytkowników w okresie międzywojennym, czy czasach PRL najcenniejsze było wsparcie domowych budżetów dzięki własnej uprawie warzyw i owoców. Wykonywanie przetworów i gromadzenie zapasów na zimę było powszechne.

Programy PZD – wsparcie w prawidłowym zagospodarowaniu działek

Obecna moda na ograniczanie roślinności na działce do trawnika i żywopłotu, jest szkodliwa dla środowiska naturalnego ze względu na monokulturowy charakter takich działek, a co więcej powoduje, że ogromny ekonomiczny i prozdrowotny potencjał ogrodów działkowych nie jest właściwie wykorzystywany.

Dlatego PZD zachęca do prowadzenia na działkach upraw warzyw, owoców czy ziół na własne potrzeby. Pomocą w tym zakresie są programy Związku, a szczególnie „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin” oraz  „Bioróżnorodność na działkach w ROD”. Wskazują one na korzyści płynące z przywrócenia działkom ich pierwotnej funkcji i prowadzenia ogrodów użytkowych. Zawierają informacje, jakie gatunki warzyw i owoców można uprawiać przy stosunkowo małym nakładzie sił oraz środków finansowych, a jednocześnie uzyskiwać dobre plony. Programy PZD inspirują także do wprowadzania nowoczesnych i ciekawych rozwiązań. Promowane są m.in. uprawy w skrzyniach, czy łączenie upraw takich upraw z kwiatami. Programy podkreślają, że zwiększanie powierzchni wielogatunkowych i mieszanych upraw w ROD sprawia, że tworzą one bezcenny element miejskich ekosystemów, co jest korzystne dla środowiska, a zatem dla społeczności lokalnych w tym samych działkowców. 

Zdrowie i oszczędność dla portfela

Obecny wzrost cen żywności to poważny argument przemawiający za zamianą trawników na grządki z warzywami, owocami czy ziołami.

Korzyści z własnego warzywnika:

 • pozyskanie zdrowych, naturalnych, wolnych od chemii warzyw i owoców – ze sprawdzonej, bo własnej plantacji,
 • mniejsze wydatki na żywność, co szczególnie dla większych rodzin może być znacznym odciążeniem budżetu domowego,
 • zdrowa aktywność fizyczna na świeżym powietrzu i integracja często kilku pokoleń.

Warto pamiętać, że pielęgnacja trawnika jest dużo bardziej pracochłonna niż uprawa warzyw czy ziół na własne potrzeby. Wieloma gatunkami można się cieszyć już w ciągu miesiąca czy dwóch od wysiania. A zakup nasion pomidorów, marchwi, papryki czy cukinii, to w sumie wydatek rzędu kilkunastu złotych. Podczas gdy nawet z niewielkiego warzywnika można zebrać od kilkudziesięciu do nawet ponad 100 kilogramów własnych produktów.

Wiele pomocnych porad w tej dziedzinie dostarczają czasopisma „Działkowiec”, „Mój Ogródek” oraz wydawane przez Związek broszury (m.in. Warzywnik intensywnie, Zioła, Z ogródka do kuchni).

Promowane są w nich gatunki warzyw, owoców i ziół łatwe w uprawie oraz o dużych walorach odżywczych i smakowych. Można znaleźć w nich też wskazówki dotyczące sposobu uprawy, np. podniesione grządki ułatwią pielęgnację roślin osobom starszym. Grządki z marchewką czy pomidorami nie muszą nie muszą też wyglądać monotonnie. Niestandardowe uprawy w skrzyniach, w pionowych pojemnikach spowodują, że warzywnik będzie nie tylko źródłem zdrowych warzyw, ale dostarczy wrażeń estetycznych.

LSROD Zacisze © 2015-2021
515,211 unikalne wizyty
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.