16/08/2022 23:18
Nawigacja
Sponsorzy
MPSZOK
MPSZOK
Galeria Losowe
Informator
Informator działkowca
Zbiórka charytatywna - podziękowania

Zbiórka charytatywna - podziękowania

Zarząd ROD Zacisze w imieniu własnym i działkowców z działki 190 dziękuje wszystkim darczyńcom w zbiórce charytatywnej dla działkowców którym spaliła się altana na działce 190. Zbiórka odbiła się pozytywnym odzewem i współczuciem dla poszkodowanych, uzbierano ponad 1800 zł. Za uzbieraną kwotę opłacono kontener na odpady z pogorzeliska. Za kwotę, która pozostała opłacono materiały budowlane takie jak płyty OSB. Specjalne podziękowania dla działki 263 za pomoc w ładowaniu kontenera na odpady.

Zarząd ROD Zacisze jeszcze raz serdecznie dziękuje wszystkim darczyńcom.

Spotkania ONLINE Na Żywo z Ekspertami

SPOTKANIA ONLINE NA ŻYWO Z EKSPERTAMI – PIERWSZE „OCHRONA ROŚLIN” JUŻ 2 GRUDNIA!

 

Zapraszamy na spotkania z ekspertami, którzy odpowiedzą na pytania widzów. Co tydzień, w czwartek, o godzinie 13:00 będziemy prowadzić transmisję na żywo na profilu Mój Ogródek.

Każde spotkanie będzie dotyczyło innego aspektu ogrodnictwa.

Prowadzący to uznani eksperci, którzy współpracują z nami przy powstawaniu kolejnych wydań czasopism „działkowiec” i „Mój Ogródek”.

Pierwsze wydarzenie (już 2 grudnia!) będzie poświęcone ochronie roślin, a przed kamerą usiądzie profesor Kazmierz Wiech z UR w Krakowie. Profesor entomolog – specjalizacja ochrona roślin. Od 40 lat związany z ogrodnictwem amatorskim dzięki współpracy z miesięcznikiem „działkowiec” a później „Mój Ogródek”. Autor licznych publikacji z zakresu ochrony roślin, prelegent wykładów, odczytów i szkoleń. Pomysłodawca i organizator Ogólnopolskich Dni Owada. Kierownik Uniwersytetu Trzeciego Wieku na UR w Krakowie.

Pytania najlepiej zadać jeszcze przed spotkaniem – wystarczy je wpisać do komentarza pod postem promującym wydarzenie przypiętym na samej górze strony profilu.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/169502795333607/?ref=newsfeed

Harmonogram wydarzeń znajduje się na portalu „Mój Ogródek” w kalendarzu: https://mojogrodek.pl/harmonogram-wydarzen/  albo na profilu na Facebooku „Mojego Ogródka”: https://www.facebook.com/mojogrodekDbaj o działkę zgodnie z regulaminem

Dbaj o działkę zgodnie z regulaminem

 

Czy brak dbałości o porządek na działce w ROD może być przyczyną wypowiedzenia umowy dzierżawy? Zgodnie z zapisami ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych, Statutem PZD oraz Regulaminem ROD jest to możliwe, o ile użytkownik uporczywie nie stosuje się do wezwania zarządu ogrodu, aby uporządkował działkę.

Przekonał się o tym jeden z działkowców, który uznał, że jeśli terminowo wnosi opłatę za swój ogródek, może gospodarować na nim w dowolny sposób. Lekceważył kolejne wezwania zarządu do uporządkowania swojego terenu. Był zaskoczony, kiedy po wielu monitach otrzymał wypowiedzenie umowy dzierżawy.

Tymczasem zarówno ustawa o ROD z 2013 roku (art. 36), jak i Statut Polskiego Związku Działkowców (par. 85) wyraźnie mówią o obowiązkach osób użytkujących działki w ROD i konsekwencjach niestosowania się do ustalonych zasad.

Zgodnie z Regulaminem ROD (par. 36) utrzymanie porządku i czystości na działce należy do jej użytkownika. Zatem nieuprawianie działki lub jej zagospodarowanie w sposób sprzeczny z regulaminem, ogólny bałagan (np. zaśmiecanie terenu różnego rodzaju odpadami, przerastające poza ogrodzenie gałęzie drzew, krzewów, niekoszony trawnik czy brak kompostownika) mogą być podstawą dla zarządu ogrodu do wypowiedzenia umowy dzierżawy działkowej, o czym mówi z kolei par.17 regulaminu.

W wielu przypadkach, jeśli zarząd ROD stwierdzi brak dbałości o działkę i przekaże jej użytkownikowi pisemne upomnienie (z określeniem terminu, do kiedy powinien usunąć nieprawidłowości), działkowiec podejmuje prace porządkowe i sytuacja się rozwiązuje. Jednak czasem brak reakcji na upomnienie (lub nawet podejmowane przez zarząd ROD kolejne próby polubownego załatwienia sprawy).

Jedynym rozwiązaniem, które przywróci działce regulaminowy charakter jest wówczas wypowiedzenie umowy dzierżawy. Jakie kroki powinien wówczas poczynić Zarząd ROD?

 • Ponowne dokonanie oględzin działki i sporządzenie protokołu (z zaznaczeniem, że jest kontrola już po wysłaniu upomnienia) i dokumentacji zdjęciowej.
 • Podjęcie decyzji o wypowiedzeniu umowy dzierżawy (w formie uchwały).
 • Skierowanie podjętej uchwały do zatwierdzenia przez okręgowy zarząd PZD (uchwale powinien towarzyszyć pełen pakiet dowodów pokazujących łamanie regulaminu przez danego działkowca).
 • Po zatwierdzeniu uchwały przez okręg PZD zarząd ROD wysyła listem poleconym użytkownikowi działki wypowiedzenie umowy dzierżawy (w formie pisemnej, gdyż inaczej będzie nieważne).  Powinno zawierać pełne uzasadnienie (nie wystarczy wskazanie paragrafu), czyli opis nieprawidłowości oraz działania zarządu podjęte w celu naprawy sytuacji. Umowa może być wypowiedziana nie później niż na miesiąc naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego.
 • Jeśli w terminie 30 dni od doręczenia wypowiedzenia działkowiec nie odwoła się od tej decyzji do sądu, zarząd wysyła do niego wniosek o zawarcie porozumienia w sprawie wynagrodzenia za znajdujące się na działce nasadzenia, budynek – będące własnością działkowca.
 • Jeśli nie dojdzie do zawarcia porozumienia zarząd ROD zwraca się do sądu z pozwem, w którym domaga się sprzedaży nasadzeń, czy altany na drodze licytacji sądowej.

Wniesienie przez działkowca sprawy do sądu o ustalenie, że wypowiedzenie naruszyło prawo, nie wstrzymuje skutku w postaci wygaśnięcia prawa do działki. Teoretycznie znajduje się ona wówczas w dyspozycji zarządu ROD. Jednak, jeżeli sąd uzna racje działkowca, prawo do działki powraca do niego na wcześniejszych warunkach. Wcześniejsze zadysponowanie działką przez zarząd ROD może więc powodować istotne komplikacje. W celu ich uniknięcia warto rozważyć, czy w sytuacji zaskarżenia wypowiedzenia nie poczekać z „wprowadzaniem” nowego działkowca do czasu zakończenia sporu przed sądem.

Lidia Sosnowska

Czy można palić liście w ogrodzie albo na działce?

Czy można palić liście w ogrodzie albo na działce?

 

Jesień cieszy oko kolorowymi liśćmi, niejedną osobę zachęcając do spacerów po lesie i do spędzania czasu po pracy w otoczeniu natury szykującej się do zimy. I o ile listowie znajduje się na drzewach, nikomu ono nie przeszkadza. Jednak w miarę upływu dni liście zaczynają opadać, zalegając na trawnikach i chodnikach. Pozostawione tworzą wilgotną, śliską masę, która stanowi zagrożenie dla stanu gleby, jak i ludzkiego bezpieczeństwa. Czy zagrabienie i spalenie liści w ognisku to dobre rozwiązanie? Co na ten temat mówi prawo? 

Palenie liści i gałęzi a przepisy 

Zgodnie z art. 30. pkt. 1. ustawy o odpadach przetwarzanie odpadów, w tym ich spalanie, poza przeznaczonymi do tego instalacjami lub urządzeniami jest zabronione. Czy to znaczy, że wypalanie gałęzi i liści na działce jest całkowicie zakazane?

Art. 31. pkt. 7. tej samej ustawy określa wyjątek, kiedy palenie liści mogłoby być możliwe: "Dopuszcza się spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i urządzeniami, chyba że są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania".

Czy ten wyjątek coś zmienia? Nie. Wynika to z tego, że odpady biodegradowalne, jak liście, gałęzie czy trawa podlegają selektywnemu zbieraniu, które obowiązuje w całej Polsce od 2019 r.

Robisz porządki na rodzinnym ogródku działkowym, podczas których uzbierała się spora górka liści? Również w tym wypadku palenie jest niedozwolone. Nie tylko wynika to z wymienionych wyżej krajowych przepisów, ale i regulaminu ROD, uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców.

Co więc robić ze zgromadzonymi liśćmi czy gałęziami, jeśli nie można ich wypalać w ognisku na działce?

Co zrobić z liśćmi i gałęziami z ogrodu? 

Pierwszą opcją jest wyrzucenie ich do pojemnika na odpady biodegradowalne, czyli tzw. mokre. Drugim rozwiązaniem jest przekazanie liści i gałęzi do Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, w których przekażesz pozostałości roślinne w okresie ich wegetacji.

Pamiętaj, żeby oddawane listowie i gałązki zapakować w worki. Z kolei, jeśli nie możesz osobiście dostarczyć odpadów do specjalnych punktów, dowiedz się w urzędzie gminy, czy w planach są odbiory resztek roślinnych z prywatnych posesji.

Jednak, jeżeli masz ogród, a zebrane liście są suche i zdrowe, nie wyrzucaj ich od razu! Takie listowie z powodzeniem wykorzystasz na kilka sposobów.

Po pierwsze, możesz zastosować je jako warstwę ochronną. Liśćmi pochodzącymi ze zdrowych drzew okryjesz te części roślin, które są wrażliwe na mrozy, lub drzewka czy krzewy posadzone jesienią. Możesz to zrobić po pierwszych przymrozkach. Zostawiając część listowia na rabatach i klombach, zapobiegasz przemarzaniu gleby.

Jak jeszcze wykorzystasz liście? Przeznaczając je na kompost – naturalny środek użyźniający glebę i poprawiający stan nawożonych roślin, bogaty w próchnicę oraz takie składniki jak: wapń, fosfor, azot, potas.

W jaki sposób przygotować taki organiczny nawóz? Na dnie pojemnika do kompostowania ułóż gałęzie, które zapewnią odpowiednią cyrkulację powietrza wewnątrz kompostownika. Następną warstwą powinna być ziemia ogrodowa lub torf. Gdy to zrobisz, możesz zacząć dorzucać liście, naprzemiennie z torfem.

Na koniec przysyp wszystko ziemią ogrodową. Zadbaj również o to, aby kompostownik stał w zacienionej części ogrodu, osłoniętej od wiatru i przemieszaj całość dwa razy w ciągu roku. Tak przygotowywany kompost powinien być gotowy w przeciągu 2 lat.

Górki z liści są również naturalnym siedliskiem m.in. dżdżownic, które spulchniają ziemię, czy jeży, żywiących się różnymi ogrodowymi szkodnikami. Jeśli więc stan gleby w Twoim ogrodzie nie należy do najlepszych lub próbujesz uporać się ze ślimakami bez skorup, stwórz warunki dla swoich sojuszników, przygotowując im kącik z liści.

Których liści nie wykorzystasz? 

Do kompostowania czy okrywania roślin nie będą nadawać się liście z różnymi chorobami oraz zniszczone przez szkodniki. W ogrodzie nie wykorzystasz również listowia gruszy, orzecha włoskiego, olszy i dębu. Zawierają one związki hamujące wzrost i rozwój wielu roślin.

Jakie są kary za palenie liści i gałęzi w ognisku na działce? 

Jeśli nie będziesz przestrzegać przepisów, które zabraniają spalania liści i gałęzi w ogrodzie, możesz otrzymać mandat w wysokości do 500 zł lub karę grzywny do 5 tys. zł. Ich wręczenie przez straż gminną jest uzasadnione art. 10 ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Jakiej wysokości karę otrzymasz za palenie odpadów roślinnych w ognisku na terenie działek ROD? Za złamanie § 68 pkt. 5 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego możesz zostać ukarany grzywną w wysokości 5 tys. zł.

Dlaczego usuwanie zalegających liści i gałęzi jest ważne? 

Jeśli jesteś właścicielem nieruchomości, przy której znajduje się chodnik, usuwanie z niego liści jest Twoim obowiązkiem, podobnie jak odśnieżanie przejścia zimą. Z kolei zbieranie opadłego listowia na własnej posesji jest ważne ze względu na stan darni, jak i z powodów estetycznych.

Wilgotne liście zalegające na trawniku mogą powodować gnicie i w konsekwencji doprowadzić do wystąpienia różnych chorób grzybowych oraz pleśni śniegowej. Ponadto, jeśli na Twoim ogrodzie znajduje się oczko wodne, je także musisz oczyszczać z liści. Jest to o tyle ważne, że listowie zamula dno i przyśpiesza procesy gnilne.

Gnijące liście są śliskie, stąd warto je sprzątać chociażby ze względu bezpieczeństwa domowników. Co więcej – podczas procesu rozkładu liści może powstawać nieprzyjemny zapach i równie nieestetyczny widok.

Czy palenie ogniska na działce jest dozwolone? 

Wiesz już, że palenie liści, gałęzi i traw jest zabronione, niezależnie od miejsca, w którym ma być organizowane. Jednak co z samym ogniskiem? Czy wolno je rozpalać?

Przepisy nie zabraniają palenia ogniska, pod warunkiem, że zostaną spełnione wymagania określone w rozporządzeniu MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. I tak palenie ogniska jest dozwolone, jeśli:

 • nie odbywa się to w miejscu, gdzie składowane są materiały lub substancje palne, 
 • odległość paleniska od granicy działki sąsiedniej wynosi co najmniej 4 metry, 
 • miejsce omłotów i palnych płodów rolnych, np. siana, składu zboża itd., znajduje się przynajmniej 10 metrów od ogniska organizowanego na wsi, 
 • odległość między paleniskiem i granicą lasu jest większa niż 100 metrów.

Ponadto, organizatorzy ogniska zobowiązani są do przestrzegania kodeksu cywilnego. Mowa tu o art. 144 – właściciel nieruchomości powinien powstrzymywać się od działań, które zakłócałyby korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. W czym przejawia się takie zakłócanie?

Przede wszystkim w dymie z paleniska. Co więcej – jeśli ognisko stanie się przyczyną pożaru, zgodnie z art. 144 i art. 51 kodeksu wykroczeń, odpowiedzialne za nie osoby podlegają karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Zanim rozpalisz ognisko, zapoznaj się również z przepisami obowiązującymi na terenie gminy, w której mieszkasz. Niektóre z nich jasno zabraniają palenia ognisk na prywatnych posesjach.

Chcąc przygotować ognisko, musisz zadbać o jego odpowiednią obudowę. Palenisko możesz przygotować z kamieni lub elementów betonowych. Do rozpalania ogniska użyj odpowiednio wysuszonego drewna. Spalanie zbyt wilgotnego opału spowoduje powstawanie nieprzyjemnego dymu. Pamiętaj także, żeby wspólne spotkania ze znajomymi przy ognisku najlepiej zaplanować na czas, gdy powietrze wykazuje się mniejszym stężeniem zanieczyszczeń.

Palenie liści i rozpalanie ogniska w ogrodzie – wolno czy nie?

Podsumowując – nie można palić liści i gałęzi czy to na prywatnej posesji, czy na terenie rodzinnych ogródków działkowych. Wypalanie listowia jest szkodliwe dla środowiska i ludzkiego zdrowia i za takie działania grożą kary. W Polsce obowiązuje segregacja odpadów roślinnych i dostarczanie ich do odpowiednich punktów. Jeśli chodzi o ognisko – możesz je rozpalić, ale pod warunkiem, że zrobisz to, korzystając z suchego drewna, nie będzie zakłócać porządku i jeżeli organizujesz je poza swoją posesją, skorzystasz z miejsc do tego przeznaczonych, a nie opuszczonych budynków, lasów i bez przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.

Źródło:Gratka.pl

opłaty jesień 2021 - energia i woda.

Obrazy kategorii newsów: graphics.gif

Zarząd ROD Zacisze informuje o opłatach za energię oraz wodę - jesień 2021.

termin płatności 30.11.2021r

PZD ROD Zacisze

Ul. płk. Franciszka Niepokólczyckiego

41-813 Zabrze

ING 22 1050 1298 1000 0090 3066 0360 

W tytule płatności proszę podać: numer działki,

inaczej opłaty nie będą zidentyfikowane i będzie wysłane upomnienie z naliczeniem odsetek.

Kontakt z zarządem w sprawie wysokości opłat

tel 515 250 386 lub meil

Zaproszenie do złożenia ofert w ROD Zacisze - ogrodzenie

Wymiana bram wejściowych, furtek i ogrodzenia realizowanego na podstawie uchwały walnego zebrania członków PZD nr 13 z dnia 24.07.2021 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym "Zacisze"

 

Konkurs

W związku z brakiem ofert w pierwszym przetargu ogłoszonym 19.10.2021r. Zarząd ROD Zacisze ogłasza drugi przetarg w związku zamiarem realizacji zadania budowlanego polegającego na budowie ogrodzenia zewnętrznego, Rodzinny Ogród Działkowy „ZACISZE” w ogłasza konkurs ofert na realizację robót wykonawczych związanych z budową ogrodzenia na terenie naszego ogrodu w rejonie ulic Niepokólczyckiego.

 

Przetargi w ROD Delegatura Zabrze

Koronawirus nie odpuszcza. KR PZD apeluje do działkowców.

Koronawirus nie odpuszcza. KR PZD apeluje do działkowców o przestrzeganie zaleceń lekarzy dla naszego wspólnego dobra!

 

Środowisko działkowców to wraz z rodzinami blisko 4 mln osób. Nasza postawa wobec COVID-19 może mieć wpływ na ograniczenie obecnej, czwartej już fali epidemii. Dlatego Związek apeluje do członków PZD, aby w trosce o zdrowie swoje oraz innych ludzi, stosowali zalecane środki ostrożności, a przede wszystkim nosili maseczki w miejscach publicznych oraz zachowywali dystans społeczny.

Lato, kiedy spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu i oswojenie się z koronawirusem spowodowało spadek dyscypliny społecznej i lekceważenie wywoływanej przez niego choroby, także wśród wielu działkowców. Tymczasem epidemia wciąż zbiera swoje żniwo. Rośnie liczba zachorowań na COVID-19 i zapełniają się szpitale.  

PZD przypomina, że choć przebywanie i prace na działce, gdzie występuje naturalna wentylacja wciąż jest bezpieczne, to już spotkania z innymi, zwłaszcza w zamkniętych pomieszczeniach, np. w świetlicy ogrodowej, warto ograniczyć. Jeśli nie jest to możliwe trzeba rygorystycznie stosować się do obostrzeń, które zmniejszą ryzyko zachorowania.

Jakich zasad należy przestrzegać?

Przede wszystkim warto się zaszczepić. Przypomnijmy, że osoby, które otrzymały drugą dawkę ponad 6 miesięcy temu mogą obecnie zaszczepić się trzecią dawką.

Poza tym dla bezpieczeństwa własnego i innych osób wszyscy powinniśmy stosować się do obowiązujących nakazów:

 • nosić maseczki przykrywające nos i usta w komunikacji publicznej, sklepach, urzędach, kościołach, podczas imprez kulturalnych, ale także w domu działkowca oraz na otwartym powietrzu, jeśli wokół jest dużo osób (np. podczas spotkań działkowców, na targowiskach),
 • także w ogrodach działkowych zachowywać tzw. dystans społeczny, czyli  co najmniej półtorametrową odległość między pieszymi, z wyjątkiem rodziców i dzieci oraz osób wspólnie zamieszkujących,
 • pamiętać o dokładnym myciu i dezynfekcji rąk.

Lidia SosnowskaROD Zacisze © 2015-2021
515,198 unikalne wizyty
Powered by PHP-Fusion copyright © 2002 - 2022 by Nick Jones.
Released as free software without warranties under GNU Affero GPL v3.